Új publikáció: Farkas Eszter tanulmánya a European Political Science folyóiratban

Új publikáció: Farkas Eszter tanulmánya a European Political Science folyóiratban

Megjelent Farkas Eszter tanulmánya a European Political Science folyóiratban!

A "Discussing immigration in an illiberal media environment: Hungarian political scientists about the migration crisis in online public discourses" c. tanulmány a magyar politológusok migráció kapcsán született politikai elemzéseit vizsgálja 2015 és 2019 között a legolvasottabb magyar online hírportálokon. A kvantitatív szövegelemzés eredményei szerint a magyar politológusok elvétve szólnak hozzá a sajtóban egyébként intenzíven zajló migrációs diskurzushoz. A cikkek diskurzuselemzése rávilágított, hogy a megszólalások jelentős része a Fidesz migrációval kapcsolatos kommunikációját követi, és csak ritkán született olyan cikk magyar politológusok részéről, amely a Fidesz-kormány migrációs politikáját kritizálná. A jelenség részben a média és akadémiai intézményrendszer illiberális átalakulásaival magyarázható.  

Farkas, E. (2021) Discussing immigration in an illiberal media environment: Hungarian political scientists about the migration crisis in online public discourses. European Political Science. http://dx.doi.org/10.1057/s41304-021-00340-y.