Meghívó Boda Zsolt MTA doktori védésére

Meghívó Boda Zsolt MTA doktori védésére

M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

BODA ZSOLT

 

MTA doktora címre benyújtott

„Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002-2014”

című munkájának 2021. szeptember 3-án 10 órakor az MTA Zoom rendszerében tartandó online nyilvános vitájára, a 15/2020. (VIII. 17.) elnöki határozattal összhangban.

A munka opponensei:

Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja

Bozóki András, az MTA doktora

Kaiser Tamás, PhD

A tézisek megtekinthetők http://real-d.mtak.hu/id/eprint/1324 honlapon.

Az online nyilvános vitában való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és az online védés tájékoztatóját megtekinteni az Akadémia honlapján, a nyilvános vita meghirdetési felületén, az eseménynaptárban lehet.

Az online MTA doktori védésről hivatalos hang- és képfelvétel készül. Az online védésen résztvevők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy az online nyilvános vitáról hivatalos információ nyújtására kizárólag az MTA jogosult, a résztvevők önálló hang- és képfelvétel készítésére nem jogosultak.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva - a védést megelőző nap déli 12 óráig a Doktori Tanács Titkársága tudományterületileg illetékes szakreferensének megküldve - észrevételt tehet.