Felhívás a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára

Felhívás a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára

FELHÍVÁS

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET

ALKOTÓI PÁLYÁZATÁRA – 2021. 2. félév

 

Előzmények

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet 2019-ben, hagyományteremtő jelleggel írt ki először publikációs pályázatot BA, MA, illetve PhD-képzésre járó felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar, illetve idegen nyelvű publikációjának támogatására.

Az eddig kiírások győztesei olyan színvonalas tanulmányokat adtak le a támogatási periódus végén, amelyek megállták a helyüket a TK, kettős anonim referenseket alkalmazó folyóiratainak szigorú bírálati rendszerében is. Az Intézet a sikeres pályázatok eredményeként úgy döntött, hogy 2021 őszén folytatja a hagyományt, és újra kiírja az Alkotói pályázatot.

 

Felhívás

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA-, MA-, illetve PhD-képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. Az Alkotói pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója, valamint magyarországi egyetemen tanuló külföldi diákja.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz, 2,5*2,5 margó) cikket leadnak a Politikatudományi Szemlének vagy más a TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak (pl. socio.hu, Régió, Intersections).

 

Pályázati feltételek

  • Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD-képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat a TK valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető a TK PTI minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban);
  • Szakmai önéletrajz;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
    • részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    • első kézirat-változat, vagy
    • 2021-ben írt, máshol nem publikált és továbbfejleszthető TDK-, OTDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

Támogatási időszak: 2021. november 01. – 2021. december 10. (6 hét)

Az Alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje:       2021. október 25.

Elbírálás határideje:               2021. október 29.

A pályázatot, a fenti technikai és tartalmi feltételeket figyelembe véve, dr. Szabó Andreának, a program vezetőjének (szabo.andrea@tk.hu) kell legkésőbb 2021. október 25-én 16 óráig elküldeni. Kérjük, hogy az email tárgyában tüntessék fel a következő jeligét: „Alkotói pályázat 2021. 2. félév”. A formai szabályok be nem tartása, automatikus kizárást jelent a pályázatból.

A pályázatokról a TK PTI osztályvezetőiből álló kuratórium javaslatára a kuratórium vezetője dönt. A 2021 októberében biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan egy. A nyertesek a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

A 2021-es pályázatok őszi fordulójának nyertesei Baranyai Artúr, az ELTE ÁJK Politikatudomány mesterszakos hallgatója és Demény Richárd, a London School of Economics and Political Science hallgatója  voltak.

További információ: Szabó Andrea, tudományos főmunkatárs, a program vezetője: szabo.andrea@tk.hu.