A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései című konferencia

A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései című konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya tisztelettel meghívja Önt

A szovjet típusú rendszer időszakának vitatott kérdései című konferenciára

 

Időpont: 2021. október 18-19.
 

Helyszín: Budapest, Széchenyi tér 9. MTA Székháza, Díszterem

A rendezvény online is követhető lesz az Akadémia YouTube csatornáján.

 

Program

2021. október 18.

9.30 Megnyitó

Zsoldos Attila, az MTA II. Osztályának elnöke

9.45 Köszöntő

Lamm Vanda, az MTA alelnöke

10.00 Társadalom és társadalompolitika

Elnök: Gyáni Gábor

Bevezető előadás: Valuch Tibor

Felkért hozzászólók: Szilágyi Zsolt, Ö. Kovács József, Keller Márkus

11.30 Szünet

11.40 Iparosítás, agrárium, reform

Elnök: Kövér György Bevezető előadás: Tomka Béla

Felkért hozzászólók: Germuska Pál, Varga Zsuzsanna, Papp István

13.10 Ebédszünet

14.00 Kultúra és művelődés

Elnök: Pléh Csaba

Bevezető előadás: György Péter

Felkért hozzászólók: Varga Balázs, Balogh Margit, Standeisky Éva

15.30 Szünet

15.40 Kemény és puha diktatúra. A politikai rendszer jellege

Elnök: Szelényi Iván

Bevezető előadás: Gyarmati György

Felkért hozzászólók: Pető Andrea, Csizmadia Ervin, Földváryné Kiss Réka

 

2021. október 19.

9.30 Magyarország és a nemzetközi politika

Elnök: Romsics Ignác Bevezető előadás: Békés Csaba

Felkért hozzászólók: Bárdi Nándor, Baráth Magdolna, Mitrovits Miklós

11.00 Szünet

11.10 Oktatás- és tudomány(politika)

Elnök: Hunyady György Bevezető előadás: Pritz Pál

Felkért hozzászólók: Szabolcs Éva, Szabó Zoltán András, Takács Róbert

12.40 Ebédszünet

13.40 Kádár – János, -rendszer, -korszak, -izmus?

Elnök: Rainer M. János Bevezető előadás: Földes György

Felkért hozzászólók: Tabajdi Gábor, Majtényi György, Horváth Sándor

15.10 Szünet

15.20 Általános vita és hozzászólások Zárszó

Kalmár Melinda

 

Az elmúlt évek új kutatási eredményei és emlékezetpolitikai vitái okán indokoltnak látszik, hogy az 1945-1990 közötti időszakkal kapcsolatos tudásunkat górcső alá vegyük, és ha szükséges, részben vagy egészben revideáljuk. E céltól vezérelve egy olyan konferencia megrendezése a cél, amelynek keretében a korszak kompetens kutatói – tekintet nélkül ideológiai meggyőződéseikre és intézményi hovatartozásukra – politikailag indifferens közegben fejthetik ki, és ütköztethetnék nézeteiket. Hagyományainál és tekintélyénél fogva ennek ideális helye a Magyar Tudományos Akadémia.

A két nap folyamán összesen nyolc másfél órás panel lebonyolítására kerül sor. Minden panel a problémákat és a vitakérdéseket exponáló, maximum 30 perces bevezető előadással kezdődik, melyet három felkért hozzászóló maximálisan 10 perces korreferátuma követ. Az ily módon összesen egy órát igénylő előadásokat 30 perces vita követi, amelyben a jelenlévők közül bárki kérdéseket tehet fel, és maximum 5 percben véleményt is nyilváníthat. A panelt az egész szekciót vezető, az előadót és a felkért hozzászólókat nagyon röviden (egy-két mondatban) bemutató és vita mederben tartásáért, valamint kulturáltságáért felelős elnök zárja néhány mondatban. A panelek között 10 perces szünetek lesznek, délben pedig 50 perces ebédszünet. Az előadásokat, az írásban leadott hozzászólásokat és a nyolc elnöki zárszót az egész konferenciát befejező zárszóval együtt a Kossuth Könyvkiadó külön kötetben megjelenteti. Emellett gondoskodni kívánunk arról is, hogy a szakfolyóiratok (Századok, Aetas, Múltunk stb.) és az ismeretterjesztő lapok (Rubicon, BBC History) közöljenek összefoglalókat és/vagy az írott szövegekből részleteket. Továbbá figyelmet fordítunk arra is, hogy a tömegkommunikációs fórumok (napi- és hetilapok, rádió- és TV--csatornák, internetes portálok) szerkesztői időben értesüljenek az eseményről, és így tudósíthassanak is róla. Azt szeretnénk, hogy a konferencián elhangzottakról ne csak a szűk szakmai körök értesüljenek, hanem a magyar társadalom történelem iránt érdeklődő és az emlékezetpolitikára rezonáló csoportjai is.

 

A jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások értelmében a személyes részvétel védettségi igazolványhoz kötött, melynek ellenőrzésére a beléptetésnél kerül sor. Személyes részvétel esetén regisztrálni szükséges itt.