Kutató professor emeritus cím

Kutató professor emeritus cím

A kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutatóhelyein tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói életpályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységének elismerése.

 

2021. évben professor emeritus címet kaptak:

Szabó Márton –Társadalomtudományi Kutatóközpont

 

Az interpretatív szemléletű diszkurzív politikatudomány hazai megteremtője és legjelentősebb képviselője. Munkássága egyrészt jellegzetesen közép- vagy kelet európai gyökerű. Azokat a tapasztalatokat formálja tudományosan rendszerezett elméleti nézetté, amelyeket Európa ezen részének állampolgárai tömegesen éltek át a 20. században. Másrészt nyitott a jövő felé, mert az értelmező attitűd középpontba állítása lehetővé teszi, hogy a társadalmi-politikai valóság váratlan új jelenségei is értelmezhetők, sőt kezelhetők legyenek az általa alkalmazott nézőpontból.