Új publikáció: Magyar Fiatalok 2021

Új publikáció: Magyar Fiatalok 2021

Megjelent Bíró-Nagy András és Szabó Andrea „Magyar Fiatalok 2021 – Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság” c. kötete.

A Magyar Fiatalok 2021 kutatás egy nagyszabású nemzetközi ifjúságkutatási projekt részeként született meg. A Friedrich-Ebert-Stiftung támogatásával 2021 tavaszán és nyarán egyszerre hét országban (a visegrádi és a balti országokban) lebonyolított ifjúságkutatás célja az volt, hogy azonos módszertannal és közös kérdésekkel tárja fel a 15–29 éves korosztály értékrendjét, véleményeit és preferenciáit. A Magyar Fiatalok 2021 kutatás szerzői az eredmények elemzésekor kifejezetten törekedtek arra, hogy éljenek a regionális összehasonlíthatóság kivételes lehetőségével: a magyar adatokat rendre a többi visegrádi ország kontextusában elemezték.

A magyar kontextus sajátossága, hogy a vizsgált korosztály politikai szocializációja nagyrészt vagy teljes egészében a 2010 utáni Orbán-kormányok idején zajlott. A 15–29 évesek közül a fiatalabbak közéleti eszmélése a 2021-ben is hatalmon lévő rezsim alatt történt, míg a húszas éveik második felében járók esetében is elmondható, hogy felnőtt koruk egészét Fidesz-kormányok alatt töltötték. Ennek fényében különösen a szerzők fontosnak tartották, hogy a közös régiós kérdőívet az Orbán-rezsimre vonatkozó további, speciálisan magyar kérdésekkel egészítsék ki, annak érdekében, hogy megismerhető legyen a magyar fiatalok véleménye a demokrácia hazai verziójáról.

A kutatás összességében nemcsak azt teszi lehetővé, hogy mélyfúrást végezzünk a magyar fiatalok gondolkodásában (legyen szó akár az oktatásról, a munkavállalásról, a kivándorlásról, a családalapításról vagy a közéletről), hanem abban is segítséget nyújt az olvasónak, hogy el tudja helyezni a hazai folyamatokat a regionális trendek között, és ezáltal minden korábbinál egyértelműbben rajzolódjon ki, hogy miben különlegesek és miben számítanak átlagosnak a magyar fiatalok.

Bíró-Nagy András és Szabó Andrea „Magyar Fiatalok 2021 – Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság” című kötete letölthető innen.