Új megjelenés: The Indirect Effect of Electoral Rules on Citizens’ Satisfaction with Democracy: A Comparative Study

Új megjelenés: The Indirect Effect of Electoral Rules on Citizens’ Satisfaction with Democracy: A Comparative Study

Megjelent Papp Zsófia "The Indirect Effect of Electoral Rules on Citizens’ Satisfaction with Democracy: A Comparative Study" című tanulmányáról szóló folyóiratcikk a Swiss Political Science Review-ban.

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a választási szabályok miként befolyásolják az állampolgárok demokráciával való elégedettségét. A 14 ország és 24 választás adatait felhasználó elemzés két mediációs mechanizmust vizsgált. Egyfelől azt tesztelte, hogy a választási szabályok hogyan hatnak a képviselők választókerület-központúságára, és ez a választókerületközpontúság hogyan befolyásolja a demokráciával való elégedettséget. Másfelől feltételezte azt is, hogy a választási szabályok a választási eredmények arányosságán keresztül is befolyásolják az állampolgárok elégedettségét. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy amit a többségi és vegyes választási rendszerek a választókerület-központúságon keresztül nyernek az elégedettségben, azt elveszítik a választási eredmények aránytalansága miatt. A várakozásoknak megfelelően a nyílt és flexibilis listák magasabb elégedettségi mutatókat eredményeznek a zárt pártlistákhoz képest. További fontos eredmény, hogy mind a választókerület-központúságnak, mind a választási rendszer arányosságának hatása erősebb azon állampolgárok esetében, akik az előző választáson vesztes pártokra szavaztak.

A teljes cikk elérhető az alábbi linken:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spsr.1249