Új tanulmány: Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Új tanulmány: Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Megjelent Bíró-Nagy András és Laki Gergely "Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára" című tanulmánya az Európai Tükörben. 

Absztrakt: 

A Magyarország és az Európai Unió közötti viszonyról szóló közbeszédben és tudományos kutatásokban egyaránt háttérbe szorult eddig az uniós tagság következményeként  hozott  nemzeti  szintű  közpolitikai  döntések  empirikus  vizsgálata. Három  új  adatbázis  elemzésével  arra  teszünk  kísérletet,  hogy  válaszokat  adjunk  arra  a  kérdésre,  milyen  hatással  volt  a  magyar  közpolitikára  az  uniós  tagság    2004  és  2018 között. Áttekintjük, mekkora hatással volt az EU a magyar jogalkotásra, milyen mértékben teljesítette a magyar kormány az Európai Bizottságtól érkező közpolitikai ajánlásokat, és bemutatjuk, milyen hasonlóságok és különbségek vannak a különböző kormányok  között  a  kötelezettségszegési  eljárások  terén.  Eredményeink  azt  mutatják,  hogy  a  közpolitikai  szintű  együttműködés  az  aktuálpolitikai  viszonynál  jóval  gördülékenyebb a magyar kormány (és általában a V4-ek), illetve az EU között.

A teljes tanulmányt itt lehet elolvasni:
https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/4713/4791