Kutatók Éjszakája 2022-ben a Politikatudományi Intézetben

Kutatók Éjszakája 2022-ben a Politikatudományi Intézetben

A Kutatók Éjszakája 2022-es programsorozatába intézetünk is bekapcsolódott a politikatudományt népszerűsítő, ismeretterjesztő előadásokkal, valamint egy interaktív workshoppal. Szeptember 30-án délután öt órától a Politikatudományi Intézet körtárgyalójában három rendezvényre is sor került, melyek mind más kutatási területek szemszögéből és más formában mutatták be a tudományterület sokszínűségét.

Ságvári Bence és Gulyás Attila Egy app mind felett? A társadalmi viselkedés innovatív irányai című előadásukban egy empirikus társadalomtudományi kutatások során jól hasznosítható új, adatrögzítésre fejlesztett alkalmazást, az Octopus Research Tools-t mutatták be. Az előadók részletesen ismertették az új alkalmazás által kínált lehetőségeket, többek között a hely- és időalapú beállításokat (például a kérdőív megjelenhet a kutatásban résztvevő számára GPS-alapú helyadatokhoz kötötten), valamint kitértek a piaci szférában való esetleges további hasznosítási lehetőségekre is.

Papházi Viktor Ki utálja a másként gondolkodót? Társadalmi távolság és politika Magyarországon című előadásában a politikai csoporthovatartozás személyes kapcsolatrendszerre való hatásáról beszélt intézetünk egyik 2020-ban lefolytatott kutatásának adatait alapul véve. Az ismertetett eredmények alapján a magyar társadalom többsége alapvetően közömbös azzal szemben, ha a saját családjába egy politikailag markánsan más vélekedésű személy kerülne, ugyanakkor e másként gondolkodókkal szembeni elutasítást elsősorban a politika iránti érdeklődés valószínűsíti.

Ujlaki Anna és Farkas Eszter Mitől véd meg a déli határkerítés? Interaktív workshop a határok kérdéséről a bevándorlás kapcsán címmel tartottak workshopot, melynek alapvető célja a bevándorlókkal, valamint menekültekkel kapcsolatos beállítódások és a nyílt, avagy zárt határok kérdéskörének közös megbeszélése és az egyes álláspontok melletti lehetséges érvek áttekintése volt. Interaktív mivoltának köszönhetően a résztvevők nemcsak a bevándorláshoz és a határvédelem kérdéseihez kapcsolódó tudományos megközelítésekbe nyerhettek betekintést, hanem a politikaelméleti kutatások főbb szempontjaiba és logikájába is.

Végül intézetünk kutatója, Mikecz Dániel a Szociológiai Intézet programsorozatában tartott interaktív vetélkedőt Sipos Alexandrával és Bagyura Mártonnal Tudtad? Társadalomismereti vetélkedő címmel.