Új publikáció: Energy poverty and emerging debates

Új publikáció: Energy poverty and emerging debates

Az energiaárak növekedésével az energiaszegénység kérdése még aktuálisabbá válik. Hogyan veszik figyelembe az európai országok az energiaszegénységet politikáikban?

Ana Stojilovska, a Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa egy kutatócsoportot vezetett annak feltárására, hogy Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Észak-Macedóniában és Szlovéniában a politikai dokumentumok összekapcsolják-e az energiaszegénységet más kapcsolódó szakpolitikai területekkel, hogyan és miért. A tanulmány az Energy Policyben jelent meg 7,576-os impakt faktorral. A dolgozat a COST által finanszírozott ENGAGER hálózat keretében készült.

A tanulmány azt sugallja, hogy az energiaszegénységgel való legnyilvánvalóbb kapcsolatok az energiahatékonysági politikákban, nem pedig az energiaár- és jövedelempolitikákban találhatók, az energiaszegénység kezelésének domináns technológiai-gazdasági megközelítése miatt. Franciaország és az Egyesült Királyság az energiaszegénység kezelésében nagy hagyományokkal rendelkező országokként nagyobb mértékben integrálja az energiaszegénységet a kapcsolódó politikákba. A szakpolitikai integráció tükröződik az energiaszegénységnek az éghajlat- és energiapolitikákba való bevonására irányuló uniós erőfeszítésekben. Az energiaszegénységgel kapcsolatban felmerülő viták között szerepel a jó kormányzás, a polgárok lehetőségei, az új energiaszolgáltatások és az energetikai átállásból fakadó új veszélyek. Az energiaszegénység térbeli megosztottsága Európa-szerte több, mint fizikai (infrastrukturális) megosztottság. Ez a gazdasági és politikai térbe ágyazott politikai megosztottság, amelyet olyan nemzeti útfüggőségek alakítanak ki, mint a szociális jóléti rendszer, az energiapiac, az energiaszegénység kezelésének tapasztalati szintje és az uniós politikák hatása. Ezek a feltételek határozzák meg az energiaszegénységgel kapcsolatos nemzeti politikai integrációs törekvéseket.

A papírhoz való hozzáférés: Stojilovska, A., Guyet, R., Mahoney, K., Gouveia, J.P., Castaño-Rosa, R., Živčič, L., Barbosa, R. and Tkalec, T. 2022. Energy poverty and emerging debates: Beyond the traditional triangle of energy poverty drivers. Energy Policy 169 113181 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113181