Susánszky Pál, Intézetünk kutatója Bárány Róbert-díjban részesült

Susánszky Pál, Intézetünk kutatója Bárány Róbert-díjban részesült

Susánszky Pál, a TK Politikatudományi Intézet kutatója 2022.11.17-én Bárány Róbert-díjat vett át az ELKH ünnepségén.

A Bárány Róbert Díj célja az ELKH kutatóhelyein dolgozó, 40 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése.

Susánszky Pál a politikai szociológián belül a politikai részvétel társadalmi egyenlőtlenségeit kutatja. Doktori disszertációjában a politikában részt vevő társadalmi csoportok egyenlőtlen eloszlását vizsgálta. Munkája számos új empirikus, elméleti és módszertani eredményt hozott, többek között új mutatót fejlesztett ki az egyenlőtlenségek mérésére. Rámutatott, hogy az egyes európai országok, és ezen belül a különböző társadalmi csoportok tüntetési részvételét befolyásoló mechanizmusok jelentősen eltérnek egymástól. Az eredmények nemcsak megerősítik a kollektív cselekvés magyarázatának úgynevezett kettős út (dual pathway) szociálpszichológiai modelljét, hanem több ponton kiegészítik azt. Kutatócsoportjával közösen folytatott jelenlegi kísérleteik további oksági mechanizmusok feltárására és potenciális mediációs láncok keresésére irányulnak. Tudományos publikációs eredménye az elmúlt három évben: cikkeinek száma 14, ezek közül 4 D1, illetve Q1 minősítésű rangos szakfolyóiratban jelent meg, összesített impaktfaktora 9,323, Hirsch-indexe 4