A társadalomtudomány sodrásában: Gazsó Ferenc 90 emlékkonferencia

A társadalomtudomány sodrásában: Gazsó Ferenc 90 emlékkonferencia

Gazsó Ferenc 90 EMLÉKKONFERENCIA

A társadalomtudomány sodrásában

 

A konferencia célja: 

A Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy Gazsó Ferenc (1932–2018) szociológus, egyetemi tanár szellemi örökségét gondozza, továbbadja és gyarapítsa. A névadó születésének 90. évfordulója alkalmából a Társaság a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával konferenciát szervez, amely bemutatja Gazsó Ferenc munkásságát, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatásokat és jó gyakorlatokat. A konferencia panelbeszélgetései az ifjúságkutatás, a közoktatás és a felsőoktatás témáira épülnek.

A konferencia időpontja: 2022. december 14. 10:00–16:00

A konferencia helyszíne: Lónyay-Hatvany villa színházterem, 1011 Budapest, Csónak u. 1.

 

Program

10:00 – 12:00 Köszöntő

Gazsó Dániel, a társaság elnöke, tudományos munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem; diaszpórakutató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Nyitó előadások:

• Bihari Mihály, a társaság tiszteletbeli elnöke, az Alkotmánybíróság volt elnöke; professor emeritus, ELTE; Széchenyi István Egyetem

• Stumpf István volt alkotmánybíró; egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Kerekasztal: Gazsó Ferenc öröksége

Gazsó Ferenc életútjának fontos állomásai archív felvételek felhasználásával

• Stumpf István

• Laki László szociológus

• Harcsa István szociológus, társadalomstatisztikus

• Moderál: Gazsó Dániel elnök

12:00 – 13:00 Ebéd

Panelbeszélgetések

13:00 – 13:50 Ifjúságkutatás

Az ifjúságkutatásról szóló panelbeszélgetés elsősorban a magyar társadalom generációs újratermelődésének strukturális tényezőire fókuszál. Gazsó Ferenc Laki Lászlóval közösen írt Fiatalok az újkapitalizmusban (Budapest, 2004) című alapművében mélyrehatóan foglalkozott a tudásszerzés és tudáselosztás kérdéseivel, melyekre a beszélgetés során kiemelt figyelmet fordítunk. A három előadó különböző aspektusokból közelíti meg a témát, ismertetve a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok esélyeit.

• Fekete Mariann egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem

• Veres Valér szociológus, egyetemi tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem

• Székely Levente szociológus, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem; intézetvezető, MCC Ifjúságkutató Intézet

• Moderál: Szabó Andrea igazgató, ELKH-TK Politikatudományi Intézet

14:00 – 14:50 Közoktatás

A közoktatásról szóló panelbeszélgetés elsősorban Gazsó Ferenc közoktatásra gyakorolt hatásaival foglalkozik. Kiemelt figyelmet fordít az Oktatáskutató Intézet létrejöttére, amely máig meghatározó szerepet tölt be a hazai oktatáskutatásban. A beszélgetés során szó esik továbbá az 1985-ös oktatási törvény jelentőségéről, valamint a modern közoktatás kihívásairól.

• Halász Gábor professor emeritus, ELTE; vezető kutató, MCC Tanuláskutató Intézet

• Bíró Gyula igazgató, címzetes egyetemi docens, Gál Ferenc Egyetem (GFE) Nevelés- és Társadalomtudományi Intézet; GFE Szarvasi Gyakorlóintézmény

• Kozma Tamás nevelésszociológus, professor emeritus, Debreceni Egyetem

• Moderál: Hegedűs Roland gyógypedagógus, egyetemi docens, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

15:00 – 15:50 Felsőoktatás

A felsőoktatásról szóló panelbeszélgetés olyan aktuális kérdések megvitatására irányul, melyek hidat képeznek Gazsó Ferenc öröksége és az ő életművéből táplálkozó lehetséges jövőbeli kutatási irányok között. A beszélgetés során az előadók külön kitérnek a hazai felsőoktatás trendjeire, fejlesztésének kihívásaira, valamint az egyetemi autonómia kérdésére.

• Hrubos Ildikó szociológus, professor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem

• Fábri György habilitált egyetemi docens, ELTE

• Deli Gergely rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

• Moderál: Ceglédi Tímea szociológus, adjunktus, Debreceni Egyetem

Zárszó:

Gazsó Dániel elnök

Regisztrációs link: https://bla.hu/esemeny/gazso-ferenc-90-emlekkonferencia-a-tarsadalomtudomany-sodrasaban/