Felhívás a Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára - 2023. 1. félév

Felhívás a Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára - 2023. 1. félév

Előzmények

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet 2019-ben, hagyományteremtő jelleggel írt ki először publikációs pályázatot BA, MA, illetve PhD-képzésre járó felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar, illetve idegen nyelvű publikációjának támogatására.

Az eddig kiírások győztesei olyan színvonalas tanulmányokat adtak le a támogatási periódus végén, amelyek megállták a helyüket a TK, kettős anonim referenseket alkalmazó folyóiratainak szigorú bírálati rendszerében is. Az Intézet a sikeres pályázatok eredményeként úgy döntött, hogy 2023 tavaszán újra kiírja az Alkotói pályázatot.

Felhívás

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA-, MA-, illetve PhD-képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. Az Alkotói pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója, valamint magyarországi egyetemen tanuló külföldi diákja.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz, 2,5*2,5 margó) cikket leadnak a Politikatudományi Szemlének vagy más a TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak (pl. socio.hu, Régió).

Pályázati feltételek

  • Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD-képzésben fennálló aktív státuszról;
  • Rövid témavezetői nyilatkozat a TK valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető a TK PTI minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban). A TK PTI kutatóinak profilja elérhető itt: https://politikatudomany.tk.hu/kutatok;
  • Szakmai önéletrajz;
  • A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:
    • részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy
    • első kézirat-változat, vagy
    • 2023-ban, vagy 2022 folyamán írt, máshol nem publikált, továbbfejleszthető TDK-, OTDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

 

Támogatási időszak: 2023. június 01. – 2023. július 07.

Az Alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje:       2023. május 12., péntek.

Elbírálás határideje:               2023. május 26., péntek.

A pályázatot, a fenti technikai és tartalmi feltételeket figyelembe véve, Szabó Gabriellának, a program vezetőjének (szabo.gabriella@tk.hu) kell legkésőbb 2023. május 12-én 16 óráig elküldeni. Kérjük, hogy az email tárgyában tüntessék fel a következő jeligét: „Alkotói pályázat 2023. 1. félév”. A formai szabályok be nem tartása, automatikus kizárást jelent a pályázatból.

A pályázatokról a TK PTI osztályvezetőiből álló bizottság javaslatára a program vezetője dönt. A 2023 májusában biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan egy. A nyertesek a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

További információért kérem keressék Szabó Gabriellát (tudományos főmunkatárs, a program vezetője) < szabo.gabriella@tk.hu >.