Új publikáció: Anti-democratic youth? The influence of youth cohort size and quality of democracy on young people’s support for democracy

Új publikáció: Anti-democratic youth? The influence of youth cohort size and quality of democracy on young people’s support for democracy

A tanulmány a fiatal korcsoportok népességi súlya és a demokrácia minősége közötti összefüggéseket vizsgálja a World Value Survey 5.-7. hullámainak adatai alapján. A szerzők 39 demokráciának tekinthető ország (köztük stabil és új demokráciák) 25125 egyéni szintű adatából többszintű bináris logisztikus regressziós modellek alapján vontak le következtetéseket. A vizsgálat egyik fontos – és a korábbi kutatásokkal ellentétes – eredménye szerint a fiatal korcsoportok nagyobb aránya pozitív hatást gyakorol a demokratikus politikai berendezkedés támogatottságára. Ez az összefüggés ugyanakkor kevésbé érvényes az új, törékeny demokráciákban; a fiatalok erősebb demokratikus elköteleződése inkább a stabil demokráciákban figyelhető meg.

Elérhető: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569775.2023.2196877