Új kötet: Das politische System Ungarns

Új kötet: Das politische System Ungarns

Megjelent Mikecz Dániel, intézetünk tudományos főmunkatársának Melani Barlaival és Florian Hartlebbel közösen írt német nyelvű könyve a magyar politikai rendszerről. Magyarország politikai rendszerével foglalkozó szakkönyv 2009 óta nem jelent meg német nyelven. A Nomos kiadó által gondozott könyv tíz fejezeten keresztül, többek között az intézményesített politikai rendszer, a média, a civil társadalom tekintetében vizsgálja a magyar történelmi örökséget, a rendszerváltás utáni évtizedeket és különösen a 2010 utáni változásokat.