Európai Uniós támogatást nyert Intézetünk PLEDGE akronímű Horizon Europe projektje

Újabb nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektünk nyert európai uniós támogatást. A PLEDGE - POLITICS OF GRIEVANCE AND DEMOCRATIC GOVERNANCE egy kutatási és innovációs projekt, amely a sérelemi politizálást és azok demokráciára gyakorolt hatását vizsgálja. 

A projektet 15 európai partnerintézmény valósítja meg a Helsinki Egyetem vezetésével. A PLEDGE projekt igazi multidiszciplináris vállalkozás. Különböző tudományágak együttműködése valósul meg: politikai pszichológia, gender studies, érzelemszociológia, demokráciatudomány, politikai kommunikáció, médiatudomány és a politikai filozófia kutatói fognak össze, hogy megvizsgálják a sérelmi politika jellegzetességeit, illetve választ adjanak arra a kérdésre, hogy a politikai döntéshozók miként tudják hatékonyan kezelni a sérelmi politika érzelemgazdag megnyilvánulásait. 

A PTI a kutatás kereteit és a keletkező adatok kezelését kialakító munkacsoport vezetője, továbbá különböző specifikus empitikus adatfelvételekben vesz részt. Elsősorban Szabó Gabriella, Ring Orsolya és Farkas Eszter dolgozik a projetben, de várjuk érdeklődő PhD hallgatók és egyetemisták csatlakozását is.   

A projektet az Európai Unió HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 munkaterve alapján kiírt pályázaton választották ki. Futamideje 36 hónap, valószínűsített 2024-es indulással.