Új publikáció: The changing world of labour in Hungary and Central and Eastern Europe before and after the 1989/90 transition

Új publikáció: The changing world of labour in Hungary and Central and Eastern Europe before and after the 1989/90 transition

Megjelent Valuch Tibor "The changing world of labour in Hungary and Central and Eastern Europe before and after the 1989/90 transition" című tanulmánya a Taylor & Francis kiadói csoport gondozásában kiadott, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe című folyóirat (Q1) 2023/2. számában.

A tanulmány azokat a társadalmi és gazdasági változásokat vizsgálja, amelyek az államszocializmusból a piacgazdaságba és a demokráciába való 1989-1990-es átmenetet követően meghatározóak voltak a munkásság újratagolódásának a  folyamatában, Magyarországon és Közép-Kelet-Európában.

Az elemzés első részében a szerző bemutatja, milyen közös vonások jellemezték a régió munkásait az államszocializmus kései időszakában, majd részletesen elemzi a posztkommunista átmenetet, a de- és posztindusztrializáció folyamatait és a globalizáció különböző hatásait, beleértve a a munka világában és társadalmában végbement átrendeződéséket is. Röviden kitér olyan kérdésekre is, mint a fizikai munkának a megváltozott tartalma, a munkás identitás változásai, valamint a munkások egyes csoportjai által alkalmazott munka- vagy túlélési stratégiák jellegzetességei.