Pályázati felhívás tudományos segédmunkatárs, illetve tudományos munkatárs munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet 

tudományos segédmunkatárs illetve tudományos munkatárs munkakör betöltésére 

a Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika Osztályára

Feladatkör:

 • A Politikatudományi Intézet Kormányzás és Közpolitika Osztályához, a Lendület V-SHIFT projekthez és a poltextLAB kutatócsoporthoz (https://poltextlab.com/) kapcsolódó adatelemzési és kutatási feladatok;
 • Adatgyűjtés és adtabázisépítés a V4 országok közpolitikájának elemzéséhez;
 • Közpolitikai elemzések készítése a nemzetközi Comparative Agendas Project módszertana alapján (https://www.comparativeagendas.net/)
 • Részvétel nemzetközi és hazai konferenciákon;
 • Részvétel tudományos publikációk készítésében

 

Pályázati feltételek:                     

 • Befejezett mesterszakos tanulmányok társadalomtudományi, illetve természettudományi vagy informatika szakon;
 • PhD fokozat, vagy folyamatban lévő PhD képzés;
 • Magas szintű kvantitatív módszertani felkészültség;
 • Python és/vagy R programozási ismeretek;
 • Magas szintű angol nyelvtudás;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyök:

 • Nagy nyelvi modellekkel (LLMs) kapcsolatos tapasztalatok;
 • Társadalomtudományi kutatási tapasztalat;
 • Demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Egy angol nyelvű motivációs levelet;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a  https://tk.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye: Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. december 7. 14:00 óra

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni D. Nagy Judit részére, a D.Nagy.Judit@tk.hu e- mail címre. Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: KUTATO/KKO/PTI/2023.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2023. december 12.

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés személyes vagy online formában is megtörténhet, internetes alkalmazáson keresztül.

Bérezés: A Társadalomtudományi Kutatóközpont szabályzatai szerint

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető heti 20 vagy 40 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Ring Orsolya, a ring.orsolya@tk.hu email címen.