Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet INSPIRE Horizon Europe projektje

Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet INSPIRE Horizon Europe projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA
INSPIRE Horizon Europe kutatás

 

Hogyan lehet közügyekbe bevonni halmozottan hátrányos helyzetű csoportok tagjait? El lehet tervezni művészeti projekteket, érdekegyeztetési folyamatokat mindennapi ügyeik intézésében is nehézségekkel küzdő állampolgárokkal? Mi az a fotóhang módszer és miként lehet képeket keresztül „elmondani” társadalmi problémákat?

Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekkel foglalkozik az INSPIRE projekt, melyhez a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó Intersectional Spaces of Participation: Inclusive, Resilient, Embedded (INSPIRE) projekthez kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. Az INSPIRE célja, hogy részvételi lehetőségek biztosításával, olyan részvételi fórumokat teremtsen, amelyek befogadók és a marginalizált csoportok szükségleteiből és lehetőségeiből indulnak ki, a meglévő, alulról építkező folyamatok továbbfejlesztésével, a közösségek ellenálló képességének támogatása érdekében. A kutatás egyúttal beágyazódik a tágabb közszférába és a politikai döntéshozó intézményekkel produktív kapcsolatok kialakítására törekszik. A tavaszi félév során meghirdetett pozíció kb. heti 10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatásvezetővel való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

  • A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.
  • Aktuális, a témakörhöz kapcsolódó szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
  • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakorlat teljesítésének igazolása.

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

 

Előny:

  • Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat)
  • Haladó kvalitatív adatelemzési ismeretek
  • Magasabb szintű angol nyelvtudás;
  • A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2024. március 25. 12:00.

A pozíció betöltésének kezdete: 2024. április 1.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Oross Dánielnek oross.daniel@tk.hu

A TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

 Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Kovács Szitkay Eszter, tudományos segédmunkatárs (kovacs.szitkay.eszter@tk.hu)

Budapest, 2024. február 26.

Dr. Oross Dániel
Projektvezető