Új publikáció: Economic nationalists, regional investment aid, and the stability of FDI-led growth in East Central Europe

Új publikáció: Economic nationalists, regional investment aid, and the stability of FDI-led growth in East Central Europe

Megjelent Medve-Bálint Gergő és Éltető Andrea "Economic nationalists, regional investment aid, and the stability of FDI-led growth in East Central Europe" című tanulmánya a Journal of European Public Policy című folyóiratban.

Bár a kelet-közép-európai nacionalista kormányok erőteljesen megkérdőjelezik a külföldi beruházóktól való gazdasági függést, a régió egészében stabil maradt az FDI-vezérelt növekedés. A politikai gazdaságtani szakirodalom ezt a külföldi beruházók és az állam közötti szoros kapcsolattal, valamint az EU külső fegyelmező szerepével magyarázza. Ezzel szemben a cikk amellett érvel, hogy az FDI-függőség megerősítésének fő eszköze az EU regionális állami támogatási szabályzata, amely a kevésbé fejlett tagállamok kormányainak, így a kelet-közép-európaiaknak is, jelentős politikai mozgásteret biztosít. A visegrádi országokban 2004 és 2022 között nyújtott regionális beruházási támogatásokra vonatkozó egyedi adatbázis alapján a cikk kimutatja, hogy az egyes V4-es kormányok - ideológiai háttértől függetlenül - az ilyen típusú támogatások túlnyomó többségét külföldi tulajdonú cégeknek nyújtották. Ráadásul, az FDI-ellenes politikai retorikájukkal ellentétben, a gazdasági nacionalista magyar és lengyel kormányok a külföldi cégeknek nyújtott támogatások terén felülmúlták a korábbi, nem gazdasági nacionalista kabineteket. Ez arra utal, hogy az EU-szabályozásban gyökerező állami támogatási lehetőséget politikai eszközként használják: ahogy a gazdasági nacionalisták európai politikai elszigeteltsége nőtt, úgy fokozták a külföldi cégek támogatását, mivel a külföldi tőke folyamatos beáramlása legitimáló hatással bír ezekre a rezsimekre mind belföldön, mind külföldön. 

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2024.2305834