Új publikáció: The “EU‐Leash”: Growth Model Resilience and Change in the EU’s Eastern Periphery

Új publikáció: The “EU‐Leash”: Growth Model Resilience and Change in the EU’s Eastern Periphery

Megjelent Medve-Bálint Gergő és Jakub Szabó "The “EU‐Leash”: Growth Model Resilience and Change in the EU’s Eastern Periphery" című tanulmánya a Politics and Governance című folyóiratban. A cikk szerint bár az EU keleti perifériáját az elmúlt két évtizedben válságok sorozata sújtotta, a régió függő piacgazdaságai meglepően stabilak maradtak, sőt, a globális pénzügyi válság óta a visegrádi országok FDI-vezérelt, exportorientált növekedési modelljei meg is erősödtek. Eközben a balti államok fogyasztásvezérelt piacgazdaságai sem mentek át drámai átalakuláson, noha az exportkomponensük hangsúlyosabb lett. Az összehasonlító politikai gazdaságtan szemszögéből ez az intézményi stabilitás országspecifikus tényezőkkel magyarázható, ez a megközelítés azonban hajlamos lebecsülni a külső hatások szerepét. Ebben a tanulmányban a szerzők arra törekedtek, hogy az összehasonlító és nemzetközi politikai gazdaságtani megközelítéseket ötvözzék. Amellett érvelnek, hogy az európai integráció, és különösen az EU transznacionális szabályozási kerete egyfajta külső horgonyzó mechanizmusként szolgál mindkét félperifériás növekedési modell számára. A régió strukturális jellemzői mellett - mint például a globális értékláncokba való mély beágyazottság, az EU-val folytatott kereskedelemnek való nagyfokú kitettség és a külső finanszírozási forrásoktól való függés -, amelyek már eleve korlátozzák a nemzeti növekedési modellek megváltoztatását, az európai integráció olyan "uniós pórázt" jelent, amely meghatározza a tagállami gazdaságpolitikák határait, és ezáltal befolyásolja a növekedési modellek stabilitását vagy változását. Ez az „EU-póráz” biztosítja az intézményi folyamatosságot, és megakadályozza a félperifériás növekedési modellek hirtelen és radikális változásait. Ezeket a mechanizmusokat két esettanulmányon (Észtország és Magyarország) keresztül mutatják be a szerzők. 

Link: https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/7449)