Felhívás a Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára - 2024

Felhívás a Politikatudományi Intézet Alkotói Pályázatára - 2024

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet publikációs pályázatot ír ki BA-, MA-, illetve PhD-képzésre beiratkozott felsőoktatási hallgatók részére politikatudományi vagy társterületeken végzett tudományos munka és ennek magyar nyelvű publikációjának támogatására. Az Alkotói pályázaton részt vehet minden magyarországi, külhoni, illetve külföldi intézmény magyar állampolgárságú hallgatója, valamint magyarországi egyetemen tanuló külföldi diákja.

A jelentkező hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a pályázati időszak végén egy 45–50 000 N terjedelmű (Times New Roman, 12. pt, másfeles sorköz, 2,5*2,5 margó) cikket leadnak a Politikatudományi Szemlének vagy más a TK által kiadott társadalomtudományi folyóiratnak (pl. socio.hu, Régió).

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az alábbi igazolásokat, dokumentumokat:

Hallgatói jogviszony igazolása BA, MA vagy PhD-képzésben fennálló aktív státuszról;

Rövid témavezetői nyilatkozat a HUN-REN Társadalomtudományi Intézet valamely kutatójától. Előnyt jelent, ha a befogadó témavezető a TK Politikatudományi Intézet minősített kutatója (tudományos munkatárs vagy annál magasabb pozícióban). A TK PTI kutatóinak profilja elérhető itt: https://politikatudomany.tk.hu/kutatok;

Szakmai önéletrajz;

A pályázat szakmai tartalmát meghatározó:

részletes (min. 5 oldalas) kutatási terv, vagy

első kézirat-változat, vagy

2024-ban, vagy 2023 folyamán írt, máshol nem publikált, továbbfejleszthető TDK-, OTDK-, évfolyam-, illetve szakdolgozat szövege.

Támogatási időszak: 2024. június 03. – 2024. július 08.

Az Alkotói pályázat összege bruttó 100 ezer forint, melyet a támogatási időszak alatt, illetve a publikáció leadását követően két egyenlő részletben, megbízási szerződés formájában folyósítanak.

A jelentkezés határideje: 2024. május 10., péntek 16 óra.

Elbírálás határideje: 2024. május 24., péntek.

A pályázatot, a fenti technikai és tartalmi feltételeket figyelembe véve, Szabó Gabriellának, a program vezetőjének (szabo.gabriella@tk.hu) kell legkésőbb 2024. május 10., péntek. 16 óráig elküldeni. Kérjük, hogy az email tárgyában tüntessék fel a következő jeligét: „Alkotói pályázat 2024”. Hiányos pályázati dokumentációt, illetve határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatokról a TK PTI osztályvezetőiből álló bizottság javaslatára a program vezetője dönt. A 2024 májusában biztosított alkotói pályázatok száma várhatóan egy. A nyertesek a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

További információért kérem keressék Szabó Gabriellát (tudományos főmunkatárs, a program vezetője): szabo.gabriella@tk.hu.