Új publikációk az energiaszegénység témájában

Új publikációk az energiaszegénység témájában

Ana Stojilovska és kollégái két új cikket tettek közzé az energiaszegénységről. Az első olyan társadalmi mozgalmak szerepét tárja fel, amelyek három európai országban az energiaszegénységre válaszul alakultak ki, és amelyek törvényjavaslatot nyújtottak be parlamentjüknek. A fő érv az, hogy ezek a társadalmi mozgalmak az energetikai döntések monopolizálására adott válaszként jönnek létre, és megkövetelik az energia szempontjából sérülékeny csoportok politikai képviseletét és az alapvető energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésük biztosítását.

A Dokupilová által vezetett második cikk vidéki és városi helyszínek téli energetikai sebezhetőségét tárja fel 8 országban. Az eredmények azt mutatják, hogy az éghajlatváltozás hatásait és a vidéki helyszínek sajátosságait figyelembe véve a vidéki területek valószínűleg továbbra is érzékenyebbek maradnak az energiaszegénységre.

Mindkét tanulmány nyílt hozzáférésű:

Stojilovska, A., Yoon, H. and Frankowski, J. 2024. Enough pain, cold, and illness! Social movements in response to energy poverty in Europe. Energy Research & Social Science 115 103627. https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103627

Dokupilová, D., Stojilovska, A., Palma, P., Gouveia, J.P., Paschalidou, E.G., Barrella, R., Feenstra, M., Horta, A., Sánchez-Guevara, C., Kádár, J., Tesanovic, M., Thomaidis, N.S. and Hamed, T.A. 2024. Exploring Energy Poverty in Urban and Rural Contexts in the Era of Climate Change: A Comparative Analysis of European Countries and Israel. Energies 17 (12): 2939. https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/2939

A cikkek megjelenését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal PD_23 OTKA sz. 145881. támogatta.