Politikai normativitás

NKFIH projekt azonosítója: FK-138367

A kutatás összefoglalója:

A politika világában felmerülő kihívásokra nem lehetséges kizárólag elvont morális normák segítségével választ adni. A politikáról való elméletalkotás során elengedhetetlen a „politikai” sajátosságait is figyelembe venni. De mit jelent ez pontosan? A kutatás célja, hogy analitikus, elméleti módon adjon válaszokat a politikai világ sajátos kérdéseire. A kutatás fő kérdései, hogy létezik-e egyáltalán egy sajátosan politikai normativitás, amely nem a politikától független elvekből ered, és amennyiben létezik, hogyan konceptualizálható. Ebben a kérdésben a kutatás nagyban támaszkodik a politikaelméletben az elmúlt években végbement realista fordulatra. A projekt egymáshoz lazábban kapcsolódó témák elemzése és a helyi, jellegzetesen kelet-közép-európai implikációk vizsgálata révén járul hozzá a realizmus-vitához.

A kutatás kérdései:

  1. Felfogható-e a politika eszköz helyett önmagában való értékként? (Gyulai Attila)
  2. Függenek-e a rezsimektől a politikai kötelezettségeink? (Szűcs Zoltán Gábor)
  3. Lehetnek-e az erények sajátosan politikai értékek, és hogyan korlátozzák a politikai cselekvést? (Balázs Zoltán)
  4. Milyen szerepet játszik a sajátosan politikai normativitás a migrációhoz és a klímaváltozáshoz hasonló globális kihívásokban? (Ujlaki Anna)
  5. Lehetséges-e sajátosan politikai megoldást találni a politikaelmélet híres határmegvonás-problémájára? (Tóth Szilárd)
  6. Hogyan kerül szembe Kelet-Közép-Európában a demokratikus átmenet óta a politikai gyakorlat az univerzálisnak tekintett morális elvekkel?

 

A kutatás időtartama: 2021 – 2024

Kutatásvezető: Gyulai Attila

Résztvevő kutatók: Balázs Zoltán, Szűcs Zoltán Gábor, Tóth Szilárd, Ujlaki Anna