A magyar közpolitikai napirend – Elméleti alapok, empirikus eredmények

Megjelent Boda Zsolt és Sebők Miklós szerkesztésében „A magyar közpolitikai napirend – Elméleti alapok, empirikus eredmények” című intézeti kötet.

A tartalomból:

Boda Zsolt – Sebők Miklós: Bevezetés

ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ALAPOK

Boda Zsolt: A közpolitikai változás elméletei és a megszakított egyensúly (Boda Zsolt)

Sebők Miklós: A magyar Comparative Agendas Project módszertana

Mészáros Evelin: A média közpolitikai napirendjének felügyelt gépi tanulással történő elemzése

A MAGYAR KÖZPOLITIKAI ARÉNÁK NAPIRENDJE

Micsinai István: Közvélemény-kutatások

Micsinai István: Média

M. Balázs Ágnes: Pártprogramok

Molnár Csaba: Interpellációk

Pokornyi Zsanett: Miniszterelnöki beszédek

Molnár Csaba: Törvények

Pokornyi Zsanett: Rendeletek

Sebők Miklós – Végh Pál Péter: Költségvetések

EMPIRIKUS TANULMÁNYOK

Boda Zsolt – Patkós Veronika: Politikai kormányzás – A „politikai kormányzás” a média és a közpolitikai napirendek tükrében 2010 és 2014 között

Sebők Miklós – Kubik Bálint György – Molnár Csaba – Szendi Gábor: Miért kérdeznek a képviselők? – Az interpellációk benyújtásának tényezői Magyarországon, 1990 és 2014 között

Molnár Csaba: A magyar törvényhozás napirendje a XVIII. századtól napjainkig

Molnár Csaba: Az interpellációk szerepe és napirendjük alakulásának dinamikája Magyarországon (1949–2014)

Sebők Miklós – Berki Tamás: Inkrementalizmus és megszakított egyensúly a magyar költségvetés teljesülésében (1991–2013)

Boda Zsolt – Sebők Miklós: Epilógus: További kutatási irányok

A kötet letölthető: [pdf]