Új publikáció: As essential as bread: Fuelwood use as a cultural practice to cope with energy poverty in Europe

Új publikáció: As essential as bread: Fuelwood use as a cultural practice to cope with energy poverty in Europe

A tűzifa a túlélés kulcsa ezen a télen Európa-szerte? Ana Stojilovska, a Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa kollégáival az ERSS-ben (D1, impakt faktor 8,5) publikált egy cikket a tűzifa használatának kulturális gyakorlatáról az energiaszegénységgel való megbirkózás érdekében Portugáliában, Szlovákiában, Magyarországon, Ausztriában és Észak-Macedóniában.

E háztartások szemszögéből nézve a tűzifa az energiaszegénységgel való megküzdés központi és többfunkciós eszköze számos kedvező tulajdonsága miatt, amelyek lehetővé teszik az energiabiztonságot és az energiához való hozzáférést és túlsúlyban vannak a káros környezeti és egészségügyi hatásaival szemben. A fő érv az, hogy a tűzifa használata az energiaszegénységgel való megküzdéshez kulturális gyakorlatokba ágyazódik, amelyek a megküzdési magatartás három szakaszának összekapcsolódására épülnek. Az első szakaszban a tűzifa-használat társadalmi-kulturális normává válik, ami azt jelenti, hogy az energiaszegénységgel való megküzdés kulturális gyakorlatának tekintik, mivel számos előnye van, amely megvédi az energiaszegényeket az energiaárak emelkedésétől, a kikapcsolástól és a további energiahiánytól. Ez fokozza a következő fázist, amely a megélhetés normalizálódását, azaz a minimális energiaszükségletű élet elfogadását jelenti.  Ez vezet a végső szakaszhoz, amely a rendszerről való egyre nagyobb mértékű leválással jár, ami az energiaszükségletek kielégítésének egyéni és informális megállapodásokra való további támaszkodást jelenti, és az intézményi támogatás keresésének vagy igénybevételének elkerülését.

A kutatást az ENGAGER 2017-2021, COST (Európai Tudományos és Technológiai Együttműködés - www.cost.eu) támogatta. A Társadalomtudományi Kutatóközpont támogatta a nyílt forrású finanszírozást.

A teljes, angol nyelvű tanulmány elolvasható és letölthető:  Stojilovska, A., Dokupilová, D., Gouveia, J.P., Bajomi, A.Z., Tirado-Herrero, S., Feldmár, N., Kyprianou, I. and Feenstra, M. 2023. As essential as bread: Fuelwood use as a cultural practice to cope with energy poverty in Europe. Energy Research & Social Science 97 102987 https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102987