Új publikáció: Energy spaces: bridging scales and standpoints of just energy transitions

Új publikáció: Energy spaces: bridging scales and standpoints of just energy transitions

Ana Stojilovska tudományos munkatárs a Jeremias Herberg által vezetett Energy spaces: bridging scales and standpoints of just energy transitions (Energiaterek: az igazságos energiaátmenet léptékeinek és nézőpontjainak áthidalása) című szerkesztőségi kiadvány szerzői csapatának tagja volt. A Transregional Configurations of Just Energy Transitions című különszám azt vizsgálja, hogy az igazságosságról szóló diskurzusok hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan befolyásolják az átalakulási utakat a társadalom különböző szintjein. A szerzők olyan térbeli perspektívát javasolnak, amely az energiaátmeneteket és a helyalapú kutatást kontextusba helyezi, és amellett érvelnek, hogy a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása megvalósíthatóvá vált, de a fosszilis tüzelőanyagok politikai, kulturális és társadalmi örökségének fokozatos felszámolása az igazságos átmenet előfeltétele. E különszám részeként Ana Stojilovska két másik cikket is publikált, az egyik az ombudsmanok szerepét vizsgálta az energetikai igazságtalanságok felderítésében (itt olvasható), a másik, Michael LaBelle által vezetett cikk pedig az energetikai igazságosság radikalizálására tett javaslatot (itt olvasható).

Herberg, J., Drewing, E., Reinermann, J.-L., Radtke, J., LaBelle, M., Stojilovska, A. and Gürtler, K. 2023. Energy spaces: bridging scales and standpoints of just energy transitions. Journal of Environmental Policy & Planning 25 (2): 135-141.

Link a szerkesztőségi kiadványhoz: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1523908X.2023.2193024