Új könyvfejezet: Female Voices of Energy Deprivation The Lived Experience of Energy Vulnerable Women in North Macedonia and Austria

Új könyvfejezet: Female Voices of Energy Deprivation The Lived Experience of Energy Vulnerable Women in North Macedonia and Austria

Stojilovska Ana tudományos munkatárs Mariëlle Feenstrával közösen egy könyvfejezetet írt, amely az energiaszegény nők háztartásainak tapasztalatait, kihívásait és gyakorlatát vizsgálja Észak-Macedóniában és Ausztriában. Az eredmények azt mutatják, hogy a női energiaszegénység a háztartások szintjén csak a társadalomban meglévő nemek közötti egyenlőtlenségeket tükrözi. A nők az energiaszegénységet az alacsony jövedelmek, az elavult, de megfizethető energiahordozók használatának fizikai terhei, valamint a családban betöltött érzelmi és kognitív gondozói vagy ápolói szerepük miatt tapasztalják. Az energiaszegénységben élő nők korlátokkal és függőséggel szembesülnek, amikor az otthonuk energiagazdálkodásával kapcsolatos döntések meghozataláról van szó. A társadalmilag igazságos energetikai átmenet megvalósítása érdekében fel kell ismerni az energiaszegénység női arcát.

A könyvfejezet része a Routledge kiadónál megjelent új, Living with Energy Poverty Perspectives from the Global North and South című könyvnek. A könyv kibővíti a megértésünket arról, hogy az energiaszegénység megélt tapasztalata összetett probléma, amely árnyalt megértést igényel. A könyv interdiszciplináris megközelítésben 20 esettanulmányt vizsgál különböző kontextusokban.

Stojilovska, A., & Feenstra, M. (2023). Female Voices of Energy Deprivation The Lived Experience of Energy Vulnerable Women in North Macedonia and Austria In P. V. Herrejón, B. Lennon, & N. P. Dunphy (Eds.), Living with Energy Poverty Perspectives from the Global North and South London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003408536