Elismert kutatások

Kutatás elnevezése

Kutatásvezető

Időtartam

Támogatási forrás

Résztvevő kutatók

A kelet-közép-európai államok szerepe a hidegháborúban, 1945–1991

Békés Csaba 2019-2023    
A kormányzás és közpolitikai döntések minősége: egy Big Data megközelítés Sebők Miklós 2017-2019 NKFIH 123907 Kacsuk Zoltán, Molnár Csaba
Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára Bíró-Nagy András 2018-2021 Bolyai ösztöndíj  
Az Orbán-rezsim Körösényi András 2018-2021 NKFIH 128139 Gyulai Attila, Illés Gábor
EXPRIMER – Expresszív politikai kommunikáció Szabó Gabriella 2019-2023 NKFIA FK_19 Bene Márton, Farkas Xénia, Kiss Balázs
Hatalommegosztás Balázs Zoltán 2015-2022    
Ígéretkutatás Dobos Gábor 2012-2019 OTKA K101401 (2012-15) Benedek István
JUDICON Pócza Kálmán 2015- MTA TK Inkubátor Dobos Gábor, Gyulai Attila
Képviselői munka és választási eredmények Papp Zsófia 2016-2019 NKFIH 115747 és Bolyai ösztöndíj  

Képviselői szerepek és a demokráciával való elégedettség

Papp Zsófia 2019-2021 MTA TK Inkubátor  
Klímaaktivizmus kutatócsoport Mikecz Dániel   Osztrák-Magyar Akció Alapítvány Oross Dániel
Munkás – társadalom-történet (Rework) Valuch Tibor 2016-2019 NKFIH 116625 Tóth András
Összehasonlító kampánydinamika kutatás Bene Márton 2019-2021 Maastricht University Farkas Xénia
Politikai kommunikáció a közösségi médiában Bene Márton 2019-2021   Farkas Xénia
Politikai realizmus Szűcs Zoltán Gábor   NKFIH 117041 (2015-2018)  
POLTEXT Sebők Miklós 2017- NKFIH 123907 és 129018, MTA TK Inkubátor, TK Lendület Plusz Kacsuk Zoltán, Molnár Csaba, Máté Ákos

Populista pillanat vagy populista korszak? Nyugati és keleti populizmusok komparatív vizsgálata

Böcskei Balázs 2019 MTA-SYLFF  
Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban Boda Zsolt és Bartha Attila 2018-2021 NKFIH 129245 Kopasz Marianna, Pokornyi Zsanett
Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin Medve-Bálint Gergő 2017-2020 MTA Prémium PPD-028/2017  
Transznacionális fejlesztési rezsimek Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő 2019-2021 MTA TK Inkubátor Bíró-Nagy András, Máté Ákos
Kisebbségek migrációja, mobilitása és kultúrája Közép-Európában, valamint a Balkánon Bódi Ferenc 2020-2021   Ralitsa Savova 

Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata

Metz Rudolf 2020-2023 NKFIH  Posztdoktori kiválósági program  

Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata

Bene Márton 2020-2024 NKFIH Fiatal kutatói kiválósági program  
Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában Medve-Bálint Gergő  2020-2024 NKFIH Fiatal kutatói kiválósági program Éltető Andrea, Barczikay Tamás, Máté Ákos, Szijártó Norbert

A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok

Susánszky Pál  2020-2024 NKFIH Fiatal kutatói kiválósági program  

Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja

Bíró-Nagy András  2020-2024 NKFIH Kutatási témapályázat  

 

Egyéni kutatások