PTIblog

A Politikatudományi Intézet blogja

Bővülő kánon: új könyv a magyar politikai gondolkodásról

2020. február 25. 9:30

A Humán Tudományok Házában mutatták be Balázs Zoltán és Molnár Csaba Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban című kötetét, amely az Osiris Kiadó gondozásában jelent meg. Az új kiadványról a szerzőkkel Körösényi András, Kiss Viktor és Mándi Tibor beszélgetett.

Balázs Zoltán és Molnár Csaba új könyve a magyar politikai gondolkodás 19-20. századi történetét tekinti át, az egyes irányzatok (liberalizmus, konzervativizmus, baloldali ideológiák, jobboldali radikalizmus, népiség, radikális konzervativizmus, tradicionalizmus, libertarizmus, republikanizmus, közösségelvűség, kereszténység) alakulását végigkövetve egészen a jelenig. A bemutatón Kiss Viktor ideológiakutató (Corvinus Egyetem) és Mándi Tibor (ELTE ÁJK) méltatták a könyvet, ezt követően a Körösényi András beszélgetett résztvevőkkel.

Kiss Viktor bátor vállalkozásnak nevezte a kötetet, amelynek egyik újdonsága, hogy úgy beszél az eszmetörténetről, hogy az nem zárul le egy meghatározható múltbeli pillanatban, hanem a jelenig vezetve, napjainkban „ér véget”. Ezzel kapcsolatban Balázs Zoltán megjegyezte, és a könyv előszava is utal rá, hogy az esetleges további kiadások esetén a történet kiegészítendő, folytatandó lesz. Kiss Viktor szerint kánonteremtő vállalkozásról van szó, mely az elmúlt 30-40 év sokszor óvatoskodva kezelt teljesítményeivel is foglalkozik.

A politikai gondolkodás fontosságát kiemelve Kiss Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy az nem azonos az ideológiával és a tudománnyal, de nem azonos a politikusok megnyilatkozásaival sem, a politikai gondolkodás ugyanis az a köztes tér, ahova mindezek becsatornázódnak lehetővé téve magát a politikai cselekvést. A jelen politikai gondolkodása szerinte veszélyeztetett helyzetben van. Ennek oka részben a politikai gondolkodástól elválasztott, professzionalizálódó tudomány, részben viszont a politikai gondolkodás elmúlt 10-15 évben tapasztalható kiüresedése, ami mind a bal-, mind pedig a jobboldalon tapasztalható.

Mándi Tibor emlékeztetett a politikai gondolkodástörténet két szokásos fő megközelítésére, a történeti és a filozófiai tárgyalás különbségére, felvetve, hogy a magyar politikai gondolkodás esetében kézenfekvőbb a korszakhoz kötöttség figyelembevétele. Szerinte a könyv módszertani és tartalmi értelemben is komplex szemléletmódot követ, hiszen mondanivalóját egyszerre szervezi szerzők, témák és gondolatok köré, ráadásul a közvetlenül politikai szövegek környezetében lévő kulturális szövegek is bekerültek az elemzésbe. Az ennek köszönhetően igen sűrű szöveg olykor egy-egy mellékmondatban is központi gondolatokat közöl, egyúttal nagyívű belátásokat fogalmaz meg, mint például a konzervativizmus-fejezet egyik, Arisztotelészt, Tocqueville-t és Bibót összekapcsoló mondata. A bevett sablonoktól eltérő szerkezetre – éppen Bibó kapcsán – az egyik szerző Molnár Csaba is utalt, aki szerint a kötet megközelítése lehetővé tette, hogy egy-egy gondolkodóra akár több fejezetben, tehát több irányzathoz kapcsolódóan is visszatérjenek.

Körösényi András a kötet részben enciklopédikus, tehát irányzatokra és szerzőkre, részben viszont elemző gondolatmenetekre támaszkodó felépítése kapcsán az összefoglaló fejezet hiányára és a mű mögötti esetleges rejtett üzenetre kérdezett rá. Van-e például üzenete annak, hogy – amint Mándi Tibor megjegyezte – miközben a fogalmazás nem árulkodik szimpátiákról, a baloldalt egy fejezetben tárgyalják a szerzők, a jobboldalhoz kapcsolódó irányzatok viszont önálló részekben jelennek meg? Kiss Viktor szerint viszont a tárgyalt irányzatokhoz a könyv egyformán korrekten viszonyul, de mintha több tiszteletet mutatna azok felé, akik a világot nem egyszerűen akarják láttatni. A kötet ugyanakkor olvasható az értelmiségnek címzett felszólításként is, amely szerint – és ez lehet az egyik „rejtett” üzenet – szükség van a politikához való viszony tisztázására.

A szerzők szerint az, hogy az egyes irányzatok milyen mélységben és tagolásban jelennek meg a kötetben részben a feldolgozás szükségszerű aránytalanságaiból és esetlegességeiből következik, ám utal a politikai gondolkodás és az adott irányzat politikai súlya közötti együttmozgásra is. Ez is indokolhatja a későbbi esetleges átdolgozás során például az ökológiai gondolkodás és a feminizmus irányzataival való kiegészítést, és annak ellenére, hogy van olyan kánon, amihez vissza lehet nyúlni, mindig lesznek olyan szerzői teljesítmények és gondolatok, amelyek a kutatás során újként bukkannak elő. Balázs Zoltán közös munkájukat Molnár Csabával a festészet alkotói folyamatához hasonlította, ahol a végeredmény az érthető üzenet, az azonosítható alakok és látható részletek egysége.

Balázs Zoltán és Molnár Csaba Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban c. könyve az Osiris Kiadó honlapján megrendelhető.

Címkefelhő

2010 aktivizmus alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése altruista amnesty international antipluralizmus antipolitika átpolitizálódás autokratikus autonómia balázs zoltán beköszöntő belpolitika bene márton bertha szilvia blog bocskai boda zsolt brexit cenzúra civil ethosz civil szervezetek civil társadalom comparative agendas project comparative manifestos project comparative political data sets corvinus egyetem demokrácia demokratikus ellenzék depolitizálódás diktatórikus diskurzus dk doktorandusz dúró józsef egymillióan a magyar sajtószabadságért eljogiasodás élményvezérelt aktivizmus elszámoltatás érzelmek etnikai tisztogatás eurobarometer european social survey facebook filmek géntechnológia guillotine gyűjtőpárt habermas hatalompolitika hegedűs tamás hibrid rezsim higiénia hitler identitás ideológia illiberális állam integráció jobbik jogállam joguralom kádár-rendszer katharok képviseleti demokrácia kierkegaard konferencia konrád györgy konszolidált demokrácia koppány-csoport kormányzás autoriter módja kormányzásra készülés körösényi andrás korrupció közszolgálati média lenhardt balázs liberális demokráciák magyar politikai rendszer magyar politikatudományi társaság magyarország mávészet mérséklődés metaforák migrációs válság migration aid mikael wigell mnb modern individuum mozgalmi háttér mszp mta tk pti napirend nemzetközi adatbázisok néppárti népszerűség ngo orbán viktor orbán-rezsim papp zsófia parliaments and governments database pártfejlődés partikuláris pártok pártpreferencia patkós veronika patrimonializmus polgármester politikai cselekvés politikai fejlődés politikai pszichológia politikatudomány politikus populáris kultúra populizmus pősze lajos ptiblog radikális radikalizmus rítus róna dániel sajtószabadság soros alapítvány stratégia szakpolitika szegedi csanád szélsőséges személyiségjegyek szórólapok szövegbányászat sztálin szürke zóna tárdadalom társadalmi mozgalmak tisztaság toroczkai lászló török gábor tóth csaba tranzakciós aktivizmus újraválasztás univerzális civiltársadalom-elmélet usaid vaclav havel választási csalás választási szabályok választójog vallások varieties of democracy vendée vona gábor