PTIblog

A Politikatudományi Intézet blogja

A manipuláció szerepe demokráciákban

2020. március 08. 19:01

A Lumen kávézóban mutatták be 2020. február 27-én Körösényi András Manipuláció és Demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok című kötetét, amely a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg. Az új kiadványról a szerzővel Boda Zsolt (TK PTI) és Enyedi Zsolt (CEU) beszélgetett.

 

A Manipuláció és Demokrácia egyes fejezetei a politikai manipuláció egy-egy aspektusára világítanak rá, illetve a politikai vezetők szerepét és eszköztárát értelmezik a demokratikus rendszerekben. Körösényi a könyvben olyan neves szerzők, mint Willam Riker vagy Joseph Schumpeter elméleteit elemzi és fejleszti tovább, de előkerül a mandátumelmélet, a felhatalmazáselmélet, a politikai innováció és végül, a 10. fejezetben a weberi plebiszciter vezérdemokrácia elméletében a karizma, a válság és a vezetők kiemelkedő szerepe. A könyv politikaelméleti tanulmányok gyűjteménye, amely valahol az empirikus politikatudomány és politikai filozófia között helyezhető el.

Enyedi Zsolt az évtizedes kutatómunkát és a kirajzolódó világlátást méltatta, ami szerinte értékes érveléseket tartalmaz arról a demokratikus rendszerről, amiben élünk. Ezzel kapcsolatban a szerző az előszóban a könyvet úgy aposztrofálja, hogy a „jelen munka a 2005-ben megjelent Vezér és demokrácia című politikaelméleti kötetének „folytatása”. Enyedi szerint a kötet sok mindent megkérdőjelez, amit a demokráciáról gondolunk és tanítunk az egyetemeken – ilyen többek között az egyensúlytalanság gondolata vagy a politikusok kiemelkedő szerepe az intézmények felett. A szerző saját nézőpontját egy realista álláspontként definiálja, ami Enyedi szerint a demokrácia elitista felfogását sugallja (bár ez a könyv tanulmányaiban explicit módon nincs kimondva). A realista megközelítésre érkezett kritikákra reagálva Körösényi kiemelte, hogy az nem tagadja a normatív értékek meglétét a politikában. Az idealizmus és a víziók valódi mozgatóerők lehetnek a vezetők és a híveik mögött, és a realista politikai szemléletmód ezzel tisztában van.

Boda Zsolt is hasonló dolgokat emelt ki kritikus szemszögből, mint Enyedi Zsolt, nevezetesen a szerzőnek a demokrácia korlátairól alkotott véleményét, illetve a választók képességeiről kialakított képét. Körösényi Andrást mindazonáltal a hazai politikatudomány egyik legkiválóbb alakjának tartja, a kötet kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy ez egy remek gyűjtemény a szerző tanulmányaiból. Boda kiemelte, hogy sokat tanult Körösényitől a politikai vezetésről, amit a politikatudomány méltatlanul elhanyagolt területének tart.

A két beszélgetőpartner szerint nem teljesen világos, hogy a szerző felfogásában hol válik szét a demokrácia és az autokrácia. Megvalósulhat a vezetők feletti állampolgári kontrol? Körösényi szerint a mandátumelmélettel értelmezhető politikai helyzet előállhat, de csak bizonyos nagyon szigorú feltételek mellett. Ez a helyzet, ahol a politikusi ígéretek központi szerepet játszottak, jól leírta a két világháború utáni brit kétpártrendszert. Tehát vannak korok és helyek, ahol előállhat, de az inkább szerencsés kivételnek tekinthető, mivel a demokrácia alapvető konstitutív elemei között nem szerepel. A szerző ugyanakkor nem gondolja, hogy a demokrácia csak egy bújtatott autokrácia lenne. A manipuláció pedig szükségképpen létezik, és elsősorban nem negatív értelemben használja ezt a fogalmat. A szelektív ösztönzőkre kifejezetten szükség van a demokráciákban, mivel a politikusoknak céljaik vannak. A politikusok céljait pedig az uralom és hatalom szavakkal lehetne a legjobban jellemezni, és akik nem alkalmazzák a manipuláció eszközrendszerét, azok kevésbé lesznek sikeresek. Ezzel szemben, az autokráciában nem igazán van szükség ezekre a manipulációs eszközökre. Az autokratikus rendszereknek más a logikája, ott az embereket, mint választókat, nem kell meggyőzni. Továbbá a vezetés kérdésének fontossága is eltérő mértékű lehet, attól függően, hogy melyik országot vizsgáljuk. Mindent összevetve, a szerző szerint az, ahogy a demokráciáról gondolkozunk, alapvetően függ az állampolgárok képességeiről kialakított előfeltevéseinktől.

Körösényi András Manipuláció és Demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok című kötete, a Gondolat Kiadó honlapján megrendelhető.

Plesz Bendegúz

 

Címkefelhő

2010 aktivizmus alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése altruista amnesty international antipluralizmus antipolitika átpolitizálódás autokratikus autonómia balázs zoltán beköszöntő belpolitika bene márton bertha szilvia blog bocskai boda zsolt brexit cenzúra civil ethosz civil szervezetek civil társadalom comparative agendas project comparative manifestos project comparative political data sets corvinus egyetem demokrácia demokratikus ellenzék depolitizálódás diktatórikus diskurzus dk doktorandusz dúró józsef egymillióan a magyar sajtószabadságért eljogiasodás élményvezérelt aktivizmus elszámoltatás érzelmek etnikai tisztogatás eurobarometer european social survey facebook filmek géntechnológia guillotine gyűjtőpárt habermas hatalompolitika hegedűs tamás hibrid rezsim higiénia hitler identitás ideológia illiberális állam integráció jobbik jogállam joguralom kádár-rendszer katharok képviseleti demokrácia kierkegaard konferencia konrád györgy konszolidált demokrácia koppány-csoport kormányzás autoriter módja kormányzásra készülés körösényi andrás korrupció közszolgálati média lenhardt balázs liberális demokráciák magyar politikai rendszer magyar politikatudományi társaság magyarország mávészet mérséklődés metaforák migrációs válság migration aid mikael wigell mnb modern individuum mozgalmi háttér mszp mta tk pti napirend nemzetközi adatbázisok néppárti népszerűség ngo orbán viktor orbán-rezsim papp zsófia parliaments and governments database pártfejlődés partikuláris pártok pártpreferencia patkós veronika patrimonializmus polgármester politikai cselekvés politikai fejlődés politikai pszichológia politikatudomány politikus populáris kultúra populizmus pősze lajos ptiblog radikális radikalizmus rítus róna dániel sajtószabadság soros alapítvány stratégia szakpolitika szegedi csanád szélsőséges személyiségjegyek szórólapok szövegbányászat sztálin szürke zóna tárdadalom társadalmi mozgalmak tisztaság toroczkai lászló török gábor tóth csaba tranzakciós aktivizmus újraválasztás univerzális civiltársadalom-elmélet usaid vaclav havel választási csalás választási szabályok választójog vallások varieties of democracy vendée vona gábor