PTIblog

A Politikatudományi Intézet blogja

Az amerikai politikatörténet korszakai és a Black Lives Matters

2021. január 25. 19:22

Történelemszemléletünket az egyes történelmi események értelmezése és a nekik tulajdonított fontosságuk nagyban befolyásolja – s ennek a befolyásnak tudatában is vagyunk. Kevésbé tudatos módon formálja történelemszemléletünket a történelem korszakokra bontása. Hasonlóan a történelem bármely eseményének értelmezéséhez, a történelem korszakokra bontása is egy vitatott és vitatható kérdés. Az Amerikai Egyesült Államokban – összefüggésben a Black Life Matters mozgalommal és a mozgalom eszméivel – az amerikai történelem ’elfogadott’ korszakokra bontásának legitimitása jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe. Az úgy nevezett 1619 Projekt, amit egy Nikole Hannah-Jones nevű újságíró fejlesztett ki azt tűzte ki céljául, hogy 1776 helyett, 1619 legyen az USA megalapításának hivatalosan elfogadott időpontja. Míg 1776 a Függetlenségi Nyilatkozathoz és a szabadság eszméihez köthető, 1619 a rabszolgasággal van összefüggésben, hiszen ebben az évben érkezett meg az első rabszolgahajó az amerikai Virginia (akkor még) gyarmat területére. A fellángoló vita tudatában ez a blogbejegyzés áttekinti az amerikai történelem jelenleg elfogadott és iskolákban tanított korszakokra bontását. Ezen felül a korszakokra bontás néhány vitatott elemét is bemutatja ez az írás. A blogbejegyzés részben a Polity folyóirat 2005-ös számában megjelent periodizációról szóló cikkek összefoglalója, részben pedig a Black Life Matters mozgalomhoz köthető történelemszemléleti kérdéseken alapszik. 

 

 

 

 

Az amerikai történelem korszakokra bontásának dinamikája egy fejlődő történelemszemléletet mutat. Míg a jelenleg kanonizált felbontás első korszakai nagyban építenek vallási elgondolásokra, később a vallási színezet eltűnik a periodizációból. Rogan Kersh a Polity 2005-ös számában a mellett érvel, hogy az amerikai történelem első két korszaka (Amerika felfedezése és megalapítása) a bűn és az újjászületés motívumára és kettősségére épít. Amerika volt az ’új világ’, míg Európa az ’ó’, öreg kontinens. A gyarmati időszak után, az amerikai szabadságharc (és szimbolikusan 1776) nyitott új ’korszakot’ az amerikai történelemben. Míg a gyarmati múlt a korrupciót és a hatalom illegitimitását jelképezi („nincs adózás képviselet nélkül!”), az Amerikai Egyesült Államok megszületésével egy új, a szabadságra épülő korszak veszi kezdetét. Mint ahogy említettük a bevezetőben, az amerikai történelem ezen felfogása meg lett kérdőjelezve – az 1619 Projekt szerint az iskolákban nem az 1776-os szabadság szemléletet, hanem a rabszolgaság elnyomását kellene tanítani, mit Amerika megszületését megalapozó eseményt.

Az amerikai történelem következő korszakainak a periodizálását már nem ez a vallási motívumokon alapuló kettősség, hanem a történelmi ’hősök’ határozzák meg – ezen szemléletváltással a korszakokra bontás vallási színezete is fokozatosan kifakul. Elnökök (pl George Washington, Thomas Jefferson vagy Benjamin Franklin) és más jelentős történelmi szereplők (pl Alexander Hamilton alapító atya) vannak kiemelve ebből a korszakból; ezek a személyek úgy vannak beállítva, mint az egyes korszakok ’reprezentatív’ és meghatározó figurái. A történelmi ’hősök’ kihangsúlyozása már a történelem lineáris felfogására utal. Ahelyett, hogy a bűn és újjászületés körforgásaként lenne felfogva a történelem, most már az egymást követő és egymásra épülő korszakok folytonossága vannak kihangsúlyozva. Az utolsó történelmi hős ebből a korszakra bontásból: Abraham Lincoln. Hasonlóan 1776-hoz, a történelem ezen ’történelmi hősökön’ alapuló felfogása is támadás alá került. Thomas Jefferson személye és megítélése – mivel rabszolgatulajdonos volt – már régóta vita témája. A legújabban megkérdőjelezett alakja az amerikai történelemnek maga Abraham Lincoln. Megítéléséről a vitát részben egy washingtoni szobor váltotta ki (egy hasonló bostoni szobrot már eltávolítottak a köztérről), ahol Lincoln egy a lábainál térdelő volt rabszolgával látható. A szobor alakjainak ezen elrendezését sértőnek találták, így az is felmerült, hogy Lincoln-ról elnevezett san franciscoi iskolákat átneveznek

A polgárháború és az azt követő időszak új periodizációs korszakot nyitott az amerikai történelemben. Ez az új periodizáció, ami háborúkat és gazdasági eseményeket állít a korszakbontás középpontjába, újra előhívta a történelem ciklikus értelmezését. De ahelyett, hogy ennek a körforgásnak vallási színezetet adna, most már szekuláris és empirikus alapokon nyugszik ez a ciklikus történelemfelfogás. Ennek szellemében a ciklikusság alapját a gazdasági fellendülés és hanyatlás, konzervatív és liberális politikai korszakok váltakozása adja meg.

Ebben a korszakértelmezésben már a két nagy párt (Republikánus és Demokrata) is nagy szerepet kap. Mint ahogy Elizabeth Sanders írja a Polity-ban megjelent írásában, a politikai pártok átrendeződései (realignment), mármint az egymást követő republikánus és demokrata mandátumok is nagyban befolyásolják azt, hogy hogyan gondolkodunk az amerikai történelem egyes időszakairól. Nemcsak másfajta kül-és gazdaságpolitikát tulajdonítunk ezeknek a pártokhoz köthető korszakoknak, hanem részben egymással ellentéteseknek is tekintjük őket.

Ebben az utolsó ’típusú’ korszakértelmezésben, természetesen az afroamerikai polgárjogi mozgalom kiemelt szerepet játszik. A hagyományos, ’kanonizált’ így iskolákban is tanított értelmezés szerint a mozgalom fő gondolkodója és kiemelkedő alajka Martin Luther King volt. Természetesen a Black Life Matters-höz és a hozzá köthető alternatív történelemszemlélet ezen történelmi személy megítélését sem hagyta vitatlanul. Míg Martin Luther King a rasszok békés együttélését és a szabadságjogokért történő harc békés, erőszakmentes lefolytatásáért küzdött („van egy álmom…”!), Malcolm X, aki az ’alternatív’ amerikai történelemszemlélet preferált alakja radikálisabb hangot ütött meg. Ő a fekete nacionalizmust, a jogokért történő akár erőszakos küzdelmet hirdette.

Míg Donald Trump július 4-i mount rushmore-i beszédében a maga speciális stílusában az amerikai történelem hagyományos értelmezését védelmébe vette, jelenleg nem egyértelmű, hogy az új adminisztráció hogyan fogja kezelni a felmerülő kihívásokat a történelem vitatható értelmezésével kapcsolatban. Így, hogy fog-e változni az amerikai történelem periodizálása és értelmezése, jelenleg nem ismert.

Zemplényi Lili - blogbejegyzése

 

 

Címkefelhő

2010 aktivizmus alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése altruista amnesty international antipluralizmus antipolitika átpolitizálódás autokratikus autonómia balázs zoltán beköszöntő belpolitika bene márton bertha szilvia blog bocskai boda zsolt brexit cenzúra civil ethosz civil szervezetek civil társadalom comparative agendas project comparative manifestos project comparative political data sets corvinus egyetem demokrácia demokratikus ellenzék depolitizálódás diktatórikus diskurzus dk doktorandusz dúró józsef egymillióan a magyar sajtószabadságért eljogiasodás élményvezérelt aktivizmus elszámoltatás érzelmek etnikai tisztogatás eurobarometer european social survey facebook filmek géntechnológia guillotine gyűjtőpárt habermas hatalompolitika hegedűs tamás hibrid rezsim higiénia hitler identitás ideológia illiberális állam integráció jobbik jogállam joguralom kádár-rendszer katharok képviseleti demokrácia kierkegaard konferencia konrád györgy konszolidált demokrácia koppány-csoport kormányzás autoriter módja kormányzásra készülés körösényi andrás korrupció közszolgálati média lenhardt balázs liberális demokráciák magyar politikai rendszer magyar politikatudományi társaság magyarország mávészet mérséklődés metaforák migrációs válság migration aid mikael wigell mnb modern individuum mozgalmi háttér mszp mta tk pti napirend nemzetközi adatbázisok néppárti népszerűség ngo orbán viktor orbán-rezsim papp zsófia parliaments and governments database pártfejlődés partikuláris pártok pártpreferencia patkós veronika patrimonializmus polgármester politikai cselekvés politikai fejlődés politikai pszichológia politikatudomány politikus populáris kultúra populizmus pősze lajos ptiblog radikális radikalizmus rítus róna dániel sajtószabadság soros alapítvány stratégia szakpolitika szegedi csanád szélsőséges személyiségjegyek szórólapok szövegbányászat sztálin szürke zóna tárdadalom társadalmi mozgalmak tisztaság toroczkai lászló török gábor tóth csaba tranzakciós aktivizmus újraválasztás univerzális civiltársadalom-elmélet usaid vaclav havel választási csalás választási szabályok választójog vallások varieties of democracy vendée vona gábor