PTIblog

A Politikatudományi Intézet blogja

Udvariatlanság az online térben: normasértés vagy az új normalitás?

2021. március 31. 9:45

Hogyan érdemes a hozzászólásokban megjelenő obszcenitásról, trágárságról gondolkodnunk? Milyen tényezők befolyásolják az udvariatlanság online megjelenését? Szabó Gabriella, Kmetty Zoltán és K. Molnár Emese automatizált szövegelemzési módszerekkel több mint 17 millió kommentet vizsgáltak meg, eredményeik pedig azt mutatják, az obszcenitás, a sértések és a gúnynevek a magyar politikai diskurzus széles körben elterjedt elemeivé váltak.

Burai Krisztina (kutatási asszisztens) blogbejegyzése

A szerzők tanulmányukban amellett érvelnek, hogy az udvariatlanság mára nemcsak egy marginális kisebbség kommunikációjának jellemzője, hanem az online diskurzus bevett gyakorlata. Ennek fényében az obszcenitást, a gúnyneveket és a sértő kifejezéseket nem önmagukban álló normasértésekként vizsgálják: kutatásuk a platform, a kommunikációs helyzet, az interakciók és az időbeliség hatásait is figyelembe veszi.

A platform általi meghatározottság vizsgálatához a legnagyobb hírportálok saját fórumainak és Facebook oldalainak hozzászólásait hasonlítottak össze, ez alapján pedig azt találták, hogy a sajtótermékek oldalain magasabb a sértő megjegyzések aránya. Ennek okaként az anonimitást azonosítják, támaszkodva a számítógép közvetítette kommunikáció szakirodalmának eredményeire, mely szerint az online tér által biztosított rejtettség növeli a szabadosság vagy az agresszió nyílt kifejezésére való hajlandóságot. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a közösségi felületek hozzászólásaiban is gyakoriak a sértő elemek, az anonimitás hiánya tehát nem jelenti ennek automatikus eltűnését.

Az eredmények megmutatták, hogy a vizsgált mintából minden harmadik hozzászólás tartalmaz legalább egyet az udvariatlansági elemek közül. Felmerül a kérdés, hogy ez a magas arány a teljes hazai online diskurzust jellemzi-e, vagy csak a politikai kommunikáció velejárója. Ennek megválaszolására a szerzők létrehoztak egy második korpuszt, amely az üzleti élethez kapcsolódó, telekommunikációs cégekről szóló hozzászólásokat tartalmazza. Az összehasonlítás megmutatta, a politikai témákat tárgyaló hozzászólásokban jóval gyakoribb a modortalanság, amely a téma iránti intenzív érzelmi elköteleződésből fakadhat.

A választások közeledtével a felfokozott érzelmi állapot és a növekvő politika iránti érdeklődés miatt azt feltételezhetnénk, hogy a sértő kommentek gyakoribbá válnak, ugyanakkor az eddigi kutatások eredményei a vizsgált időszakok rövidsége miatt erről kevésbé tudtak pontos képet adni. Szabó és munkatársai a 2017 és 2019 időszak hozzászólásait vizsgálták, amely viszont lehetőséget ad az országgyűlési, az Európai Parlamenti és az önkormányzati választások adatainak elemzésére, és azok összevetésére a köztes időszakok eredményeivel. Az adatok alapján azonban úgy tűnik, az időtényező kevéssé befolyásolja az udvariatlanság megjelenésének gyakoriságát: a parlamenti választás idején alacsonyabb volt a legalább egy sértő elemet tartalmazó bejegyzések száma, a helyi szintű választás idején kismértékű növekedés volt megfigyelhető, az EP voksolás adatai pedig nem hoztak szignifikáns eredményt. Ezekre az eredményekre ugyanakkor hatása lehet a választások idején felerősödő moderációs törekvéseknek.

A tanulmány elsőként vizsgálta a modortalanságot az interakciók szemszögéből. Ehhez a szerzők az adott hozzászólást megelőző öt komment udvariatlansági szintjét azonosították. Az elemzés megmutatta, hogy amennyiben a diskurzus sértő elemeket tartalmaz, úgy a következő hozzászólás nagyobb eséllyel lesz szintén modortalan. Az udvariatlanság tehát udvariatlanságot szül, és bár olykor ez az ördögi kör megtörik, az látható, hogy a kommunikációs környezet jelentős hatással van a szereplők kommunikációjára, ezen belül is a sértő elemek alkalmazására.

A szerzők leszögezik, annak ellenére, hogy a normatív olvasattól eltérően értelmezik az udvariatlanságot, nem állítják, hogy az soha nem jelent normasértést. A modortalanság ugyanis gyakran jár együtt fenyegetésekkel vagy kisebbségek elleni gyűlöletbeszéddel. Ennek értelmében fontos különbséget tennünk az udvariatlanság és a kiszolgáltatott közösségek elleni támadások között.

Az eredmények tehát megmutatták, hogy az udvariatlan kommentek gyakoriságát erősen meghatározza nemcsak a beszélgetés témája, de a platform és a többi hozzászólás milyensége is, míg az időtényező kevésbé meghatározó. A szerzők megjegyzik, a felhasználók motivációiról továbbra is kevesebbet tudunk, így ilyen irányú kutatásra bíztatnak, lehetséges magyarázatként megemlítve a ventilálás jelenségét, azaz hogy a felhasználók a felgyülemlett feszültséget trágár kommentek írásával vezetik le az online felületeken.

A tanulmány hátteréül szolgáló kutatást az NKFIH_FK 131990 és NKFIH FK-128981 témaszámú projektek támogatták.

Szabó Gabriella & Kmetty Zoltán & K. Molnár Emese (2021): Politics and Incivility in the Online Comments: What is Beyond the Norm-Violation Approach? IN International Journal of Communication 15(2021), 1659–1684

Címkefelhő

2010 aktivizmus alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése altruista amnesty international antipluralizmus antipolitika átpolitizálódás autokratikus autonómia balázs zoltán beköszöntő belpolitika bene márton bertha szilvia blog bocskai boda zsolt brexit cenzúra civil ethosz civil szervezetek civil társadalom comparative agendas project comparative manifestos project comparative political data sets corvinus egyetem demokrácia demokratikus ellenzék depolitizálódás diktatórikus diskurzus dk doktorandusz dúró józsef egymillióan a magyar sajtószabadságért eljogiasodás élményvezérelt aktivizmus elszámoltatás érzelmek etnikai tisztogatás eurobarometer european social survey facebook filmek géntechnológia guillotine gyűjtőpárt habermas hatalompolitika hegedűs tamás hibrid rezsim higiénia hitler identitás ideológia illiberális állam integráció jobbik jogállam joguralom kádár-rendszer katharok képviseleti demokrácia kierkegaard konferencia konrád györgy konszolidált demokrácia koppány-csoport kormányzás autoriter módja kormányzásra készülés körösényi andrás korrupció közszolgálati média lenhardt balázs liberális demokráciák magyar politikai rendszer magyar politikatudományi társaság magyarország mávészet mérséklődés metaforák migrációs válság migration aid mikael wigell mnb modern individuum mozgalmi háttér mszp mta tk pti napirend nemzetközi adatbázisok néppárti népszerűség ngo orbán viktor orbán-rezsim papp zsófia parliaments and governments database pártfejlődés partikuláris pártok pártpreferencia patkós veronika patrimonializmus polgármester politikai cselekvés politikai fejlődés politikai pszichológia politikatudomány politikus populáris kultúra populizmus pősze lajos ptiblog radikális radikalizmus rítus róna dániel sajtószabadság soros alapítvány stratégia szakpolitika szegedi csanád szélsőséges személyiségjegyek szórólapok szövegbányászat sztálin szürke zóna tárdadalom társadalmi mozgalmak tisztaság toroczkai lászló török gábor tóth csaba tranzakciós aktivizmus újraválasztás univerzális civiltársadalom-elmélet usaid vaclav havel választási csalás választási szabályok választójog vallások varieties of democracy vendée vona gábor